+31 (0)184 613 877 info@locktransport.nl

lock transport b.v.

Uw partner in (inter)nationaal transport

PRIVACY VERKLARING Lock Transport B.V.

Lock Transport B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Hardinxveld-Giessendam (3371 XD) aan de Industriestraat 4 B, hierna te noemen “Lock Transport B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Lock Transport B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert
Lock Transport B.V. u over de manier waarop Lock Transport B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Lock Transport B.V. worden aangeboden op https://locktransport.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Klantenservice
  U kunt e-mailen & bellen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Lock Transport B.V. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Lock Transport B.V. gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 2. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Lock Transport B.V. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Lock Transport B.V..

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Lock Transport B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Lock Transport B.V. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Lock Transport B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Lock Transport B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Lock Transport B.V. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Lock Transport B.V. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@locktransport.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
  website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Lock Transport B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://locktransport.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Lock Transport B.V.

 1. Lock Transport B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Lock Transport B.V. verwerkt ten behoeve van https://locktransport.nl. Lock Transport B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Lock Transport B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://locktransport.nl, tenzij Lock Transport B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Lock Transport B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://locktransport.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://locktransport.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://locktransport.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 08-06-2018.

Social media

Lock Transport B.V.

Industriestraat 4-B
3371 XD Hardinxveld-Giessendam

Share This